FAQ Beoordelings- en meetmomenten Bocholtz 2020

FAQ Beoordelings- en meetmomenten Bocholtz 2020

Q: Mag ik meer dan 1 begeleider meenemen naar het meetmoment?

A: De richtlijnen zijn versoepeld, waardoor meerdere begeleiders zijn toegestaan. We adviseren om met zo min mogelijk mensen naar het wedstrijdterrein te komen. Bij klachten, blijf thuis! Hou afstand! Vermijd drukte/groepsvorming!

Q: Mag mijn instructeur/instructrice me komen helpen tijdens het meetmoment?

A: Omdat de richtlijnen versoepeld zijn sinds 1 juli, mogen er meer mensen op de accommodatie. Een extra begeleider is dus toegestaan! Maar: bij klachten, blijf thuis! Hou afstand! En vermijd drukte/groepsvorming!

Q: Zijn er broodjes en/of frietjes te krijgen op de wedstrijddagen?

A: Nee, de kantine blijft gesloten. Wel is koffie verkrijgbaar (€ 1,50) en 0,5 liter-flesjes frisdrank (€ 2,00) bij het secretariaat. Bij voorkeur gepast betalen!

Q: Mogen er toeschouwers aanwezig zijn op het terrein?

A: We proberen om drukte te vermijden. Indien u wilt komen kijken, verzoeken wij u om de drukte op het terrein goed in te schatten, zodat er voldoende afstand is. Mocht het te druk worden, kan de organisatie u verzoeken de accommodatie te verlaten. Bij klachten, blijf thuis! Hou afstand! Vermijd drukte/groepsvorming!

Q: Wanneer komen de startlijsten online?

A: De startlijsten worden het weekend voorafgaand aan het meetmoment op de website geplaatst.

Q: Kan ik me nog inschrijven voor het meetmoment?

A: Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, voor iedere dag is er een wachtlijst! Alleen bij afmeldingen kunnen we nog aanmeldingen indelen.

Q: Kan ik winstpunten verdienen op de beoordelings- en meetmomenten?

A: Ja, de winstpunten die behaald worden zullen bij de KNHS geregistreerd worden!

Q: Kunnen jullie mij omzetten naar een andere dag?

A: Nee, dit zul je zelf in MijnKNHS moeten aanpassen! Let daarom goed op de datum waarop je inschrijft! Omdat de KNHS het inschrijfgeld beheert (ook van de afmeldingen), kunnen wij hier niets in betekenen.

Q: Is de dagindeling bekend?

A: Nee, het programma wordt opgesteld op basis van de inschrijvingen en de beschikbaarheid van de juryleden. De volgende rubrieken worden per dag verreden:

Vrijdagavond: Paarden B t/m M2

Zaterdag: Paarden en Pony’s B t/m ZZL

Zondag: Paarden en Pony’s B t/m Z2

De Z-rubrieken zullen op zaterdagnamiddag/-avond verreden worden, en op zondagochtend.

Q: Waarom wordt mijn inschrijving op een andere dag niet goedgekeurd?

A: Om drukte op het terrein te voorkomen zijn er slechts een beperkt aantal startplekken, vol = vol. We proberen iedereen te laten starten. Alleen bij voldoende plek kan er op meerdere dagen gestart worden. Daarom zullen we voorlopig slechts de inschrijving van 1 dag goedkeuren.

Q: Zijn er prijzen te verdienen?

A: Nee, er worden geen prijzen uitgereikt. Er wordt geen klassement opgemaakt. Deelnemers rijden niet tegen elkaar, maar voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

Q: Kan ik contant op de wedstrijddag betalen?

A: Nee, de inschrijving dient online via MijnKNHS te worden betaald. Indien je op de wachtlijst stond, kun je het bedrag overmaken naar rekeningnummer: NL 92 RABO 0107 9017 81 t.n.v. PC & LRV de Sportvrienden, onder vermelding van je naam en datum waarop je ingeschreven staat.

Q: Gaan jullie ook iets voor het springen organiseren?

A: Op dit moment zijn we nog in overleg of dit mogelijk is. Dit zal later gecommuniceerd worden.

Q: Mag ik Hors Concours meedoen aan een activiteit? 

A: De reglementaire bepalingen voor het hors concours starten gelden ook voor activiteiten. Kijk in het wedstrijdreglement van de betreffende discipline wat er toegestaan is. Je hebt voor het HC starten ook een startpas nodig. Het geldt als een officiële start en deze wordt ook geregistreerd maar niet voor winstpunten.

Q: Geldt het bestaande wedstrijdreglement voor een activiteit met beoordelings- en meetmoment? 

A: Ja, er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen van de KNHS, zoals bijv. dat het niet is toegestaan om een klassement op te maken of prijzen uit te reiken. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen. 

Tevens is het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard van toepassing op activiteiten met beoordelings- en meetmomenten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te nemen met een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist de KNHS.