Sponsormap 2023

Beste leden,

Hier vinden jullie informatie over de sponsormap 2023. Voor vragen, opmerkingen of verdere uitleg verwijzen we graag naar de nieuwsbrief, of neem contact op met Annemieke!

Advertentiemogelijkheden 2023

Advertentie per wedstrijd op scherm, denk aan aanlevering logo!€ 25,-
Spandoek€ 25,-
Voertuig plaatsen, per stuk per wedstrijd€ 25,-
Ring sponsor€ 100,-
Begunstiger, vermelding op scherm€ 15,-

Betaling:

Via bank:

De gegevens juist invullen. De penningmeester vestuurt een rekenin
(nota) naar de sponsor. Zorg wel voor het volledige factuur adres!

Contant:

Bij cash betaling dient het geld in een gesloten enveloppe met een
duidelijke vermelding van de sponsornaam, je eigen naam en vorm
van sponsoring ingeleverd te worden bij een bestuurslid

Vul per sponsor 1 formulier in!

Ga naar de volgende pagina voor het aanleveren van de sponsoring: