Wedstrijden/Evenementen

Algemene voorwaarden bij deelnemen aan (KNHS-) wedstrijden

– Deelnemers worden geacht de KNHS-(wedstrijd)reglementen te kennen en na te leven (zie https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/).
– De startpashouder gaat akkoord met (online) publicatie van namen op start- en uitslaglijsten voor wedstrijden.
– Door in te schrijven voor wedstrijden via Mijn KNHS geeft de startpashouder toestemming dat zijn/haar contactgegevens beschikbaar zijn voor de betreffende wedstrijdorganisatie.
– De KNHS, de wedstrijdorganisatie en iedere andere betrokkene bij de wedstrijd zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal. Deelnemers nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.

-Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of (onze) activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. Het kan zijn dat u hierdoor herkenbaar in beeld bent. Indien u niet wenst dat uw afbeelding in de opnamen gepubliceerd wordt, kunt u dit schriftelijk melden bij het bestuur (bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website). Wij zullen de betreffende afbeelding verwijderen uit ons archief. Dit kunnen we niet (uiteraard) niet voor opnamen die door derden gemaakt of gedeeld zijn. U zult daarvoor met diegene die de opnamen gemaakt en/of op (op internet) gepubliceerd heeft contact moeten opnemen.